Psychosociale Therapie

Moeilijkheden en problemen komen in ieder mensenleven voor. De problemen kunnen zich op verschillende leefgebieden (lichamelijk, psychisch, relationeel en materieel) voordoen en ook elkaar beïnvloeden.

In sommige situaties is het lastig om deze problemen het hoofd te bieden, omdat je weinig zicht hebt op je gevoelens en gedachtes (of ze overmannen je) of omdat je het heel lastig vindt om dat om te zetten naar effectief gedrag. Ook kunnen situaties uit jouw verleden je parten spelen en ben je geneigd om daar op een ineffectieve manier op te reageren, zeker als je in een stressvolle periode zit.

Om deze niet-effectieve patronen te veranderen, probeer ik een veilige en effectieve werkrelatie te creëren waarbinnen je nieuwe ervaringen kan opdoen en nieuwe patronen kan aanleren. Je krijgt gelegenheid om ‘op verhaal te komen’ en wordt geholpen om beter bewust te worden van je gevoelens, overtuigingen en functioneren. Dit kan leiden tot nieuwe groei- en interactiemogelijkheden voor de jou.