Rouwtherapie

Werken aan verlies en herstel

Als psycholoog en rouwtherapeut begeleid ik mensen die een verlies hebben meegemaakt en het gevoel hebben uit balans te zijn geraakt. Het kan lastig zijn om na een verlies in deze nieuwe werkelijkheid te leven, of je ervaart onvoldoende  steun uit de eigen sociale omgeving. Zeker naarmate de tijd verstrijkt en het verlies langer geleden is. De omgeving lijkt dan weer over te gaan tot de orde van de dag.

Mijn focus is om vanuit de impact van het verlies te werken aan het herstel, waarbij ik behulpzame methodieken inzet. Ik ben onder andere gespecialiseerd in EMDR,   motiverende gespreksvoering en focustechnieken.  Ik luister naar jouw verhaal, sluit me aan bij wat jij nodig hebt. Mijn uitgangspunt is om jouw kwaliteiten in het omgaan met de nieuwe situatie te versterken. Ik reik handvatten aan,  zodat je zelf de draad van het leven weer op kunt pakken.

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaringen, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Wil je meer weten over EMDR, klik dan op de volgende link.

Na de eerste afspraak bepalen we samen hoeveel therapiesessies nodig of wenselijk zijn en kan dat tussentijds bijgesteld worden. In de meeste gevallen zijn dat tussen de 5 à 10 sessies.

Rouwgroepen voor middelbare scholen

Als er op een middelbare school meerdere leerlingen zijn die een groot verlies hebben meegemaakt, vindt een school het vaak belangrijk dat deze leerlingen op school zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Zij  willen graag iets betekenen voor deze leerlingen.  Een plek waar zij in een veilige setting hun verhaal kunnen doen, zonder dat ze het idee hebben dat ze anderen verdrietig maken, een ongemakkelijk gevoel geven of de uitzondering zijn. Een van de mogelijkheden (naast gesprekken met de mentor en zorgcoördinator) voor een veilige plek is het opstarten van een rouwgroep. Hoe zo’n rouwgroep  het beste vorm gegeven kan worden wordt in overleg met de school bepaald.

Ik ben aangesloten bij de NVPA (Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) en bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg). Daarnaast ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Heeft u onvrede of een klacht waar we niet samen uitkomen  dan kunt u contact opnemen met de SCAG (www.scag.nl).

NVPA lidnummer: 103952          RBCZ lidnummer: 214169R

          

 
Meer weten?  CONTACT