Supervisie & Coaching

Naast rouwtherapeut ben ik ook supervisor,  leersupervisor en coach.

Supervisie

Bij supervisie gaat het om het leren reflecteren op je eigen denken, voelen en handelen.

Er wordt methodisch ingegaan op persoonlijke leervragen ten aanzien van het werk dat je uitvoert. Het doel is om inzicht te krijgen in je eigen werkstijl en persoon. Je verkent en herkent vaste patronen door middel van reflectie op jouw handelen.  Je doet niet altijd wat je eigenlijk denkt en/of voelt, terwijl je dat wel zou willen. Hoe komt dat nu en wat zou je graag anders willen.

Supervisie bestaat uit 10 tot 15 sessies van een uur, met een frequentie van eens in de twee a drie weken. Er wordt gewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden die de supervisant inbrengt. Uiteindelijk is het de bedoeling is dat je je eigen ‘interne’ supervisor wordt.

Supervisie kan zowel individueel worden gegeven, maar ook in een kleine groep (twee of drietal).

Coaching

In sommige gevallen kun je meer behoefte hebben aan een paar gesprekken over jouw eigen functioneren op het werk. Er kunnen zaken zijn waar je tegenaan loopt (bv. ‘waarom is het zo moeilijk samen werken met bepaalde collega’s’ of ‘ik ben te perfectionistisch, waardoor het werk me teveel tijd kost’). En wellicht merk je dat je daar al vaker tegenaan bent gelopen en je zou daar graag effectiever in willen worden. Dan kunnen een aantal op gedrag gerichte coachingsgesprekken helpen.

Het kan ook zijn dat je een vermoeden hebt dat je burn out aan het raken bent, of al bent. Je voelt je moe, ontevreden over je werk, bent geïrriteerd en valt uit tegen mensen en niets komt uit je handen. De oorzaak van een burn out gaat vaak om en wisselwerking tussen de eisen van het werk en de persoonlijkheid van de werknemer. Mensen die aan een burn out leiden zijn vaak doorzetters en harde werkers. Juist doordat ze hun klachten niet serieus nemen gaan ze er uiteindelijk aan onder door.  Middels gesprekken onderzoeken we waar bij jou de oorzaak ligt en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. 

Leersupervisor

Leersupervisie is bedoeld voor supervisoren in opleiding (SIO’s). Wanneer je de opleiding tot supervisor volgt, start je tevens met het geven van supervisie onder begeleiding van een leersupervisor. Deze begeleiding (leersupervisie) is verplicht voor het aanvragen van je registratie als supervisor.

Ik ben geregistreerd zowel als supervisor als leersupervisor, bij de beroepsvereniging LVSC (Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching).

Registratienummer supervisor: S11501 H3
Registratienummer leersupervisor: LS 1293 H

Voor meer informatie over de LVSC:  www.lvsc.eu