Tarieven

Als psycholoog en rouwtherapeut  ben aangesloten bij de NVPA (Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) en bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg).

NVPA lidnummer: 103952
RBCZ lidnummer: 214169R

Dat betekent dat cliënten met een aanvullende verzekering (afhankelijk van de eigen verzekeringsmaatschappij en type zorgverzekering) een deel van de kosten vergoed krijgen. In sommige gevallen betaalt de werkgever de kosten of een deel daarvan.

Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig, ook niet als je in aanmerking wilt komen voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Voor meer informatie over de NVPA en RBCZ

www.nvpa.org
www.rbcz.nu

De rouwtherapie is vrijgesteld van BTW.

Rouwtherapie

Voor het 1e gesprek: € 60 euro per 50 minuten
Voor het 2e en volgende gesprekken:  € 80 euro per 50 minuten

Supervisie, coaching en leersupervisie

Supervisie, coaching en leersupervisie worden niet vergoed door de verzekeraars. In sommige gevallen betaalt de werkgever deze kosten of een deel daarvan.

Voor het 1e gesprek:  € 60 euro per uur
Voor het 2e en volgende gesprekken:  €  80 euro per uur

Workshops voor professionals

In onderling overleg bespreken we wat de wensen zijn en hoe dit het beste vormgegeven kan worden in een programma.

Mijn dagdeel tarief is € 550

In 2020 wordt er over de de supervisie, coaching, leersupervisie en de workshops geen BTW gerekend.

Wordt de rouwtherapie door mijn verzekering gedeeltelijk vergoed