Workshops voor professionals

Workshop omgaan met rouw en verlies

Deze workshop is bedoeld voor professionals (bv in de gezondheidszorg) die in hun werk te maken krijgen met rouw en verlies bij patiënten en cliënten.  Ik geef inzicht in recente sociaal wetenschappelijke theorieën rondom rouw en verliesverwerking. Daarnaast behandel ik bruikbare handvatten die professionals in kunnen zetten in hun werk met cliënten met een verlies ervaring. Waar mogelijk kan er ook zelf geoefend worden met deze handvatten. Duur: dagdeel  of hele dag (in overleg).

Workshop motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hun problemen of hun ongezonde levenswijze aan te pakken. Elke professional worstelt soms met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor henzelf. Hoe kan een professional cliënten helpen om zich bewust te worden van hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan te pakken? Motiverende gespreksvoering is een techniek die elke professional kan inzetten om cliënten te motiveren tot verandering. Duur: dagdeel of hele dag (in overleg). 

Begeleide Intervisie

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen (6 tot 8)  medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied, bv huisartsen of docenten. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken,  belemmerende gevoelens – overtuigingen. Heb je een intervisie groep of wil je deze opstarten en heb je behoefte aan structuur en inhoudelijke kennis hoe je dit kan vormgeven? Ik kan een aantal sessie begeleiden zodat je daarna zelfstandig verder kan. Duur: 2 tot 2,5 uur per intervisie bijeenkomst (in overleg).

workshops-professionals-ruitenberg-rouwtherapeut-amsterdam

GEÎNTERESSEERD? NEEM CONTACT OP.